Ventilatie kruipruimte

Ventilatie kruipruimte aanbrengen onder geïsoleerde vloer

Kruipruimte ventilatie voorkomt vochtproblemen en muffe lucht

Ventilatie kruipruimte zorgt voor een matige luchtstroom in de ruimte onder de geïsoleerde vloer. Aanvoer van droge buitenlucht komt binnen via ventilatiekokers in de gevel naar binnen. Deze lucht circuleert in de geventileerde kruipruimte onder de vloer en droog zo de aanwezige lucht en het schoon zandpakket.

De vochtige lucht verlaat de kruipruimte via ventilatiekokers welke aangebracht zijn aan tegenovergestelde gevelzijde. Door een natuurlijke trek onder de vloer verloopt dit drogingsproces voortdurend. De ventilatierooster verdeling verdeling en doorlaat berekening is eenvoudig te maken.

 

Is ventilatie kruipruimte verplicht?

Nee, het ventileren van en woning kruipruimte is conform het Bouwbesluit niet meer verplicht. Wel is voorzieningen treffen voor matige ventilatie kruipruimte altijd aan te bevelen. Zeker wanneer je kruipruimte isolatie toepast.

Maar ook bij een niet geïsoleerde vloer is kruipruimte ventilatie een must. Vraag voor isoleren en ventileren kun je nu eenvoudig meerdere Offertes aanvragen.

Vochtige kruipruimte oplossing

Vocht in de kruipruimte veroorzaakt nare luchtjes in huis. Ook kan optrekkend vocht via de fundering binnen in huis komen. Dit heeft nadelige gevolgen voor het huis en zijn bewoners. Lees hier alles over over deze vochtproblemen en schimmels in huis.

Vocht onder de vloer controleren

Ook wanneer er nog geen vocht of stankoverlast is, kun je wel last hebben van een vochtige kruipruimte. Dit en eenvoudig te controleren door de kruipruimte te inspecteren. Zoek de toegang van je kruipruimte, deze is meestal bereikbaar via het kruipluik achter de voordeur.

Kijk met een zaklamp in de kruipruimte onder je huis of deze droog is, vochtig of mogelijk vol water staat. Bij een droge kruipruimte is er reeds voldoende ventilatie aanwezig. Als het er vochtig is, kan het aanbrengen van renovatiekoers oplossing bieden.

Veiligheid Tip; werk veilig, gebruik onder de vloer nooit 230V netspanning!

Wanneer er echt een laag water onder de vloer staat, is dit met enkel laten aanbrengen van extra vloer ventilatie kruipruimte waarschijnlijk niet op te lossen. Hiernaast hebben seizoensinvloeden invloed op de grondwaterstand. Vind hier een passende oplossing voor water in kruipruimte.

 

Waarom ventilatie kruipruimte aanbrengen

Naast gevolgen van overlast door vocht zijn er meer goede argumenten voor een droge kruipruimte. Vraag bij problemen daarom gratis ventilatie kruipruimte advies.

De belangrijkste redenen voor een droge kruipruimte:

- Vocht in huis heeft invloed op de gezondheid van de bewoners.

- Het voorkomt muffe lucht en stank in huis.

- In de kruipruimte hopen zich gevaarlijke stoffen op. Dit zijn natuurlijke edelgassen als Radon.

- Door de hele kruipruimte lopen verschillende kabels en leidingen. Bij lekkage kan vooral de gasleiding gevaarlijke situaties veroorzaken. Ventilatie van de kruipruimte voorkomt direct explosiegevaar. Buisisolatie voorkomt warmteverlies.

- Wanneer er onder de vloer werkzaamheden verricht moeten worden, moet de kruipruimte toegankelijk zijn.

- Een droge werkplek met voldoende zuurstof voor de monteur onder de vloer voldoet aan de ARBO eisen. Zo is een vrije werkhoogte van minimaal 600 mm gewenst.

Extra ventilatie kruipruimte aanbrengen

Bij een nieuwbouwwoning mag je er vanuit gaan dat er in de kruipruimte voldoende ventilatie is aangebracht. Extra maatregelingen zijn vaak nodig als je in een oud huis de Kruipruimte na-isoleren gaat.

Eventueel aanwezige ventilatiesleuven en openingen worden door aanbrengen van de nieuwe isolatie dichtgezet (vaak onbewust). Bij aanbrengen van kruipruimte isolatie direct nieuwe ventilatieroosters monteren voorkomt veel problemen en kosten achteraf.

 

Vloerventilatiekokers

Muisdichte ventilatieroosters worden bij nieuwbouw direct in het werk meegenomen. Als deze na oplevering problemen geven, meld dit dan schriftelijk aan de aannemer, bij voorkeur binnen de garantieperiode.

In een bestaand huis zijn achteraf renovatiekoers aan te brengen, deze worden in het bestaande metselwerk geboord. Een ervaren klusser kan dit mogelijk zelf uitvoeren. Bij uitbesteden van dit werk aan een isolatiebedrijf wordt dit zeker goed uitgevoerd.

Deze specialist kan naast de kruipruimte controleren of er voldoende spouwmuur ventilatie aangebracht is. Zo niet kun je aanbrengen van extra stootvoegroosters in de gevel overwegen, vraag gerust het advies van de ervaren isolatiespecialist.

Bezoek voor andere renovatietips deze huis verbouwen website. Of lees meer over kruipruimte isoleren.